Diensten /

PreScan

Onderzoek haalbaarheid van liberalisatie

Analyse van de haalbaarheid van liberalisatie of maximalisatie van de huurprijzen van een project in de ontwerpfase (voor ontwikkelaars)
No items found.

In een PreScan worden minimale eisen voor de projectontwikkelaar of architect/tekenaar in kaart gebracht om een specifiek aantal punten te kunnen realiseren. Dit product wordt vaak in de ontwerpfase van een nieuwbouw- of transformatieproject ingezet om te voorkomen dat er (te) veel ontwerprondes zullen plaatsvinden. Aan de hand van het advies kan de tekenaar aan de slag met de randvoorwaarden in een overzichtelijk rapport.

Voor welke projecten is dit handig?

Voor alle nieuwbouw- en transformatieprojecten met huurwoningen is dit een goed handvat in de beginfase van het project. De opdrachtgever weet snel of de gewenste doelstelling behaald wordt voordat de bouw begint, of zelfs voordat de vergunning ingediend of akkoord is.

Intake, overleg en nazorg

Voorafgaand aan een advies wordt een intake gedaan. Hiermee krijgen wij inzicht in de wensen, wordt bekend wat er wel en niet mogelijk is en kunnen we efficiënt en gericht een advies opstellen.

Waarom BrickScan?

Advies in de vorm van een PreScan is een nieuw, door ons ontwikkelde dienst. Vanwege de vele projecten waarin wij een ondersteunende rol hebben gespeeld, viel ons op dat het normale proces omgedraaid leek. Door in de beginfase een PreScan te laten opstellen door BrickScan is veel tijd en geld te winnen en worden onzekerheden in een vroeg stadium weggenomen.

Meer weten?

Vertel over uw uitdaging en krijg binnen 1 werkdag een offerte.